Like little children laughing aloud
and getting wet around
puddles of summer rain
on uneven pavements –
a striking picture of
ignorance and innocence:
that’s what you are.

As rainbows appear out of nowhere
arcs of wonder and awe
and loudly they whisper
“you stay where you are”
Your smiles are a
million something beautifuls
leaving me undone.

How slow motion sunsets make way
for the long night and
the faithful stars begin playing
their parts in the pitch black stage —

You arrive, steady then stay,
Diffusing your light that transcends reason
and then some thousand miles away.

Advertisements

Para sa isang kaibigan

Parang kahapon lang noong
Magkatabi tayo sa
Gitna ng lahat ng mga
Ilaw at sanlibong pangako
ng bagong simula

Binati mo ako ng ngiti mo na
Itinatago ang iyong mga mata
At buong gabi tayong nag-usap
Na para bang kay tagal na kitang kilala!

Magkasunod tayong tinawag
Sa bulwagan ng tagumpay
Nilunod ng mga palakpak na
Binalikan natin ng kaway

Madilim na noon kaya’t sabay nagpaalam
Sinimulan nang tuparin ang mga pangarap
Walang bakas ng pagod sa ngiti mo
Walang bakas ng takot sa hinaharap

Ngunit naglihim ang kapalaran
At bigla kang umalis
Masakit isipin na hindi na kita muling
Makikita na nakangiti.

Parang kahapon lang
Sa gitna ng lahat ng mga ilaw at
Sanlibong pangako
Magkatabi tayo sa bulwagan ng tagumpay
Dito ko na lamang kayang sabihin:

Isang malaking karangalan
ang matawag na iyong kaibigan.

Thirty

“Say” is a very uncharacteristic John Mayer song. Maybe because it was part of a movie soundtrack (Bucket List).  It has a very simple message: Say what you need to say.  So, that’s the plan for this post.

For far too long now, life has been glum. It’s easy to stay dejected when most things in your life don’t go as planned. People who really know me know what I’ve been through.

My walks have been longer and slower. My smiles have been a record low.

I know what to tell myself when I get lonely. ” Some have it worse.” “Look at the bright side of things.” “There’s a reason for everything.” Honestly, sometimes, it feels worse than lying. These statements may be all true but they don’t work very well to take away the glum. Life is hard and I have to deal with it.

Thank God for friends who really are like family.  I love my family and I know they love me too. This is how I know who “friends like family” are.

I’m thankful for friends who are committed to be honest and to whom I can pour my heart out to. I’m thankful for friends who love me with a love that I often feel undeserved. I’m thankful for friends who know I don’t have it all together yet and they’re okay with that. Part of the reason I stand confident is because I have friends like you. Thank you for sticking around and remaining during the hard times.

Isn’t friendship about getting to a point you can sit down with someone and freely say “Hey, I know I’m a handful but thanks for sticking around”?

Thank you. You know who you are.

 

 

 

Winter

I only know of sun and rain.

I do not know winter. Or maybe I do.

Could winter be the hard heart which knows its lesson but never learn from them?

Is winter the long wait for any one of my thousand hopes?

Have I tasted winter in my regrets?

Or is winter the pain in never forgetting?

I do not know winter.

Or maybe I do.

Isa lang ang hindi mo pwede sabihin.

Marami kang pwedeng sabihin. Sabihin mo na lahat.

Sabihin mo nang nagkulang ako.
Na hindi mo naman nakita yung hinahanap mo kahit wala na akong maitatago pa.

Sabihin mo nang hindi ako sumugal.
Na hindi ako nag-lakas loob na gawin ang mga bagay na gusto mong gawin ko kahit isa na lang ang chip ko sa Texas Hold’Em Poker na ‘to. Ubos na lahat. Masyadong maalat ang mga baraha ko.

Sabihin mo nang malabo na ito.
Na hindi mo na alam kung saan papunta ito kahit ikaw ang pinili kong ending.

Sabihin mo nang tapos.
Na hindi ka na makahagilap ng dahilan kahit saan kahit nasa harap mo na ako.

Isa lang ang hindi mo pwedeng sabihin.

I cannot wait to sing for you my silly impromptu songs.

Songs about you.
Songs about us and
songs about
everything in between and
everything around.

Songs that will cap the night or make your day. Songs that will last for hours or days, months or years.
I promise to sing you songs to make you

smile and then
laugh and then
eager

eager to hear what the next song will be about.